งานสัมมนา

รายละเอียด

  การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป
  • โปรแกรมศึกษาดูงาน  
  • การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป  

 
รหัส STD203-1

หลักสูตรอบรมดูงานเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป (Precast Concrete)
พร้อมเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป

 

การก่อสร้างบ้านให้ก่อสร้างได้รวดเร็ว กว่าเดิมใช้แรงงานทำงานน้อยกว่าเดิม และควบคุมต้นทุนให้ดีขึ้นกว่าเดิมผู้รับเหมาก่อสร้าง จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการก่อสร้างแบบเดิม ที่ใช้งานหล่อคอนกรีตกับที่ (Cast-in-situ)  มาเป็นวิธีการก่อสร้างแบบกึ่งสำเร็จรูป (Pre-Fabrication) หรือสำเร็จรูป (Fabrication) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน  เหมือนกับการทำงาน ในระบบโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์
 
ระบบการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปนั้นมีอยู่หลากหลายระบบด้วยกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุแรงงานและมาตรฐานการก่อสร้างของแต่ละประเทศ ที่คิดค้นกันขึ้นมา เช่น ออสเตรเลีย ฝรั่งเศษ ยุโรป และสหรัฐอเมริกา รวมถึงปัจจัยการทำงาน การขนส่ง  และราคาในการทำงานที่เหมาะสมด้วย

 
ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปซีคอน (Seacon) เป็นการหล่อคอนกรีตแบบกึ่งสำเร็จรูปที่ได้พัฒนาขึ้นมาที่ตอบโจทย์การก่อสร้างในประเทศไทยโดยเฉพาะ เพื่อแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนไม่มีคุณภาพและทำงานให้ทันเวลาที่กำหนดโดยเฉพาะ ที่มีจำนวนหลัง ต้องลงมือก่อสร้างหลายสถานที่ในเวลาเดียวกัน
 
หลักสูตรศึกษาดูงาน (Study Tour) ครั้งนี้จัดขึ้นโดย ศูนย์อบรมทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ซึ่งร่วมกับบริษัท ซีคอน คอนสตรัคชั่นซิสเต็ม จำกัด จะช่วยให้สถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้สนใจทั่วไปได้มีโอกาสในการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีการก่อ สร้างสำเร็จรูปซีคอนและเดินทางไปดูโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปซีคอนเพื่อ ที่จะเข้าใจถึงขบวนการผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีตเสริมเหล็กซีคอน ได้อย่างครบวงจร


ผลที่ได้รับจากการอบรม :


- xxx
 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :


ไม่มี


ระยะเวลา :
    1  วันเนื้อหาหลักสูตร :

ช่วงเช้า

•   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนสำเร็จรูป
•   แนวทางการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป
•   ขั้นตอนการผลิตคอนกรีตสำเร็จรูป (Production) ที่โรงงาน
•   ขั้นตอนการประกอบติดตั้ง (Installation)
•  
การส่งมอบงาน

 
ช่วงบ่าย

•   เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป
•   ดูงานเยี่ยมชมโรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูปจริง พร้อมการอธิบายประกอบ
•   เยี่ยมชมไซต์งานก่อสร้างบ้านด้วยระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปซีคอน
•   สอบถามปัญหาการทำงานและข้อสงสัย
•  
เดินทางกลับภาพบรรยากาศการอบรม