งานสัมมนา

รายละเอียด


  • Autodesk BIM  
  • Autodesk BIM  
  • สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit Architect)

 
รหัส ABE01

หลักสูตรอบรม สถาปนิก Revit มืออาชีพ (Professional Revit Architect)

 

โปรแกรม Autodesk Revit Architecture เป็นโปรแกรมการออกแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีการโมเดลอาคาร (BIM-Building
Information Modeling) ซึ่งจะช่วยให้สถาปนิกออกแบบสถาปัตยกรรมมองเห็นงานออกแบบได้เป็น  3 มิติ จะทำให้สถาปนิกได้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับอาคารได้ในครั้งเดียว เช่น การเขียนแบบรูปด้าน รูปตัด รูปขยาย การประสานงาน การทำภาพเคลื่อนไหว(Animation) การระบายสีภาพ(Rendering) เป็นต้น ทำให้ลดการเขียนแบบและออกแบบขัดแย้งลงซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้สถาปนิกเขียนแบบทำงานช้า และต้นทุนสูง

โดยหลักสูตรนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมเข้าใจถึงหลักสูตรการออกแบบอาคารเป็น 3 มิติ (BIM) ได้ง่ายและสามารถนำความรู้ไปออกแสถาปัตยกรรมได้เองจริง

หลักสูตรนี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการออกแบบ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม ก่อสร้าง และบริหารอาคาร  ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สมัยใหม่ BIM ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


ผลที่ได้รับจากการอบรม : 

•    สามารถออกแบบตามมาตรฐานการออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างถูกต้อง
•    สามารถออกแบบสถาปัตยกรรม 3 มิติ ได้
•    สามารถสร้างวัตถุ หรือวัสดุอื่นๆ เพิ่มเติมได้


ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

สามารถใช้คอมพิวเตอร์และระบบปฎิบัติการ windows ได้ และมีความรู้ในการเขียนแบบทางวิศวกรรม และสถาปัตยกรรมได้

ระยะเวลา :
    12  วันเนื้อหาหลักสูตร :

•     แนะนำการใช้คำสั่งบนหน้าจอของ Autodesk Revit
•     การสร้างงานใหม่ การเปิดไฟล์งาน และการเซฟไฟล์งาน
•     การใช้งาน Project Browser
•     การแสดงภาพในหน้าต่าง 3D และการใช้งาน ViewCube
•     การวางผัง กำหนดชั้น และการใส่โครงสร้าง Grid, Level&Structure
•     การใส่กำแพงภายนอก และภายใน
•     การใส่ประตู การใส่หน้าต่าง
•     การ Moving Elements
•     การใส่ Curtain Wall
•     การใส่พื้นที่อาคาร
•     การทำพื้นเอียง
•     การใส่หลังคาแบบต่าง ๆ
•     การใส่บันได
•     การเปิดดาดฟ้า และการใส่ราวจับ
•     การ Creating Groups
•     การตั้งค่าแสดงผลในหน้าจอ 3 มิติ
•     การสร้างภาพนำเสนอ
•     การตั้งกล้องเพื่อสร้างไฟล์ภาพยนต์
•     การคำนวณรายการวัสดุก่อสร้าง
•     การจัดแบบลงหน้ากระดาษ
•     การพิมพ์แบบ
•     การตั้งค่าการจำลองภาพ (Rendering)
•     การตั้งค่า materials
•     การสร้างตั้งค่า template
•     การกำหนดขนาด ลักษณะเส้น (line styles, line weights, line patterns)
•     การ Import/Export
•     การทำงานแบบ worksets
•     การตั้งค่าและแบ่งหน้าที่ใน worksets
•     การใช้งาน extension
•     การทำงานเบื้องต้นร่วมกันกับ Revit Structure (copy/monitor)
•     ทำความรู้จักกับ family template
•     เรียนรู้ความแตกต่างของ family แบบต่าง ๆ
•     การสร้าง family
•     การตั้งค่าให้แสดงผลที่ระดับความละเอียดต่างกัน (coarse, medium, fine)
•     การกำหนดค่า parametric ให้กับส่วนต่างๆ ของ family
•     การทำเชื่อมต่อข้อมูล, คุณสมบัติในการทำงานระหว่าง family กับ project
•     การทำ shared parameter

 

ภาพบรรยากาศการอบรม