งานสัมมนา

รายละเอียด

 • Autodesk BIM  
 • Autodesk BIM  
 • Revit Family Creation

 
รหัส ABS09

หลักสูตรอบรม การใช้ Autodesk Revit  Family Creation

 

งานออกแบบในงานสถาปัตยกรรม งานระบบ นั้นเป็นการนำเอาวัสดุ เช่น ประตู หน้าต่าง ท่อ ข้อต่อ และอื่นๆ ที่ผลิตจากโรงงานต่างๆ มาประกอบเข้าด้วยกันซึ่งผู้ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ย่อมมีลักษณะการออกแบบที่แตกต่างกันไปตามมาตรฐานของแต่ละองค์กรทำให้อุปกรณ์ประกอบเหล่านี้จำเป็นต้องมีการสร้างขึ้นมาเพื่อให้สามารถเรียกใช้งานได้ง่ายภายหลัง หรือนำรายการที่สร้างในโปรแกรมไว้แล้วมาแก้ไขให้เข้ากับการ ทำงานของตนซึ่ง Autodesk เรียกระบบไลบารี่ของรายละเอียด 3 มิตินี้ว่า Family ดังนั้นแต่ละบริษัทควรผ่านหลักสูตรนี้อย่างน้อย 1 ท่านซึ่งหลักสูตรนี้จะช่วยทำให้ท่านสามารถสร้าง Family ไว้ใช้เองในองค์กรได้อย่างรวดเร็ว และเข้าใจถึงความสามารถจริง ๆ ของตัวโปรแกรม Autodesk Revit  ได้อย่างดียิ่งขึ้น


 

 

ผลที่ได้รับจากการอบรม :


•  ได้เรียนรู้วิธีการสร้างเนื้อหาโดยการใช้คำสั่งต่าง ๆ ในการสร้าง Family ในโปรแกรม Autodesk Revit การเรียนหลักพื้นฐานของการใช้
    คำสั่งในการสร้าง Family และคำสั่งระดับสูง เพื่อให้คุณสามารถสร้างระบบ 3D Family ไว้ใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

•  ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างโมเดล Family การแบ่งปันการใช้งานกับคนอื่น การสร้างป้ายบอก (Label) การสร้างตัวต่อแบบเฉพาะ 
     (Custom Connector) การสร้างสูตร การส่งออก (Export) และอื่น ๆ

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

 
สามารถใช้โปรแกรม Autodesk Revit ได้ หรือผ่านหลักสูตร หลักการใช้ Autodesk Revit ในระดับเบื้องต้น และระดับสูง มาก่อน


ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

วันที่ 1 :

•  แนะนำเกี่ยวกับ Family
•  แนะนำหน้าต่างและพื้นที่การใช้งาน Interface
•  ทำความเข้าใจ Reference Plane
•  เรียนรู้การสร้าง Reference plane
•  ทำความเข้าใจระหว่าง Reference plane และ Reference line
     1.1. การสร้าง Forms
•  เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Extrusion Mass
•  เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Blend Mass
•  เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Revolve Mass
•  เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Swept Mass
•  เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Swept Blend Mass
•  เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Void Forms Mass

 

วันที่ 2 :

 

  •  เรียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Parameter
  •  รียนรู้และทำความเข้าใจการใช้คำสั่งในการสร้าง Type Parameter and Instance parameter
  •  เรียนรู้การกำหนด วัสดุและการแสดงผลของ Family (Materials)
  •  ปฏิบัติงานโดยเรียนรู้การสร้าง Family เบื้องต้นเพื่อนำไปใช้งาน: Basic Architecture Family
  •  ปฏิบัติงานโดยเรียนรู้การสร้าง Family ขั้นสูงเพื่อนำไปใช้งาน : Advanced Architecture Family  ภาพบรรยากาศการอบรม