งานสัมมนา

รายละเอียด

เกี่ยวกับเรา
  • About 
  • เกี่ยวกับเรา  


ศูนย์อบรม ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ ศูนย์อบรมด้านการก่อสร้างครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ที่เปิดอบรมให้กับสถาปนิก วิศวกร

ช่างเทคนิค ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน และผู้เกี่ยวข้องด้านการก่อสร้างมากกว่า 18 ปี และปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมจากศูนย์อบรม ทูพลัส

เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ กว่า 4,000 ท่าน ซึ่งมาจากภาคเอกชน และหน่วยงานราชการ


ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ฯ เน้นการอบรมหลักสูตรที่ทันสมัย และนำไปทำงานได้จริง สอนโดยผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่สอน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมมีประสบการณ์ตรง และสามารถสอบถามกับวิทยากรที่สอนได้อย่างเป็นกันเอง


ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นการแยกตัวออกมาจาก บริษัท ทูพลัส ซอฟท์ จำกัด ซึ่งแต่เดิมเปิดสอนเฉพาะซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้าของ ทูพลัส ซอฟท์ เท่านั้น ซึ่งได้รับการร้องขอจำนวนมากในการขอเปิดหลักสูตรทั่วไปให้กับผู้สนใจทั่วไปได้สามารถเข้ามาเรียนได้ และเป็นการสร้างบุคลากรเข้าในตลาดแรงงานอีกทาง


ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เป็นองค์กรด้านการอบรมเดียวด้านการก่อสร้างที่สื่อสารมวลชนชั้นนำได้นำเสนอผ่านนิตยสาร หนังสือพิมพ์ และรายการทีวีอย่างต่อเนื่อง