งานสัมมนา

รายละเอียด  • About 
  •  
โครงการรับนักศึกษาฝึกงาน (Twoplus Training Center Student Trainee Program)
โครงการนักศึกษาฝึกงาน Twoplus Training Center เปิดรับสมัครนักศึกษาที่ต้องการฝึกงานแบบหลักสูตร สหกิจศึกษา(Co-Operative Education) และ ฝึกภาพฤดูร้อน (Summer) เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การทำงานจริงก่อนจบการศึกษา โดยให้ทำงานจริงโดยมีพี่เลี้ยงสอนงานให้ประกบระหว่างการฝึกงาน โดยรับนักศึกษาเกือบทุกสาขา
more