งานสัมมนา

รายละเอียด


สมัครสมาชิกสมาชิกรายปีรายบุคคลนี้ ออกแบบมาสำหรับสถาปนิก วิศวกร ช่างเทคนิค ผู้รับเหมาก่อสร้าง และ ผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง สามารถเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เปิดได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ซึ่งทำให้ผู้สมัครสมาชิกรายปีระดับบุคคลนี้ ได้รับความรู้ต่างๆ ไม่จำกัด แต่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการอบรมได้

ค่าสมาชิกบุคคลรายปี : 40,000 บาท + Vat 7%

ผลประโยชน์ที่ได้รับ
 • • เข้าอบรมหลักสูตรทั่วไป (Training Courses) ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • • ได้รับเอกสาร 1 ชุดในครั้งแรกในการอบรมเท่านั้น
 • • อาหารเที่ยงและของว่างทุกครั้งที่เข้ารับการอบรม
 • • รับส่วนลดพิเศษ สำหรับ
  •  - หลักสูตรเร่งรัด (Intensive courses) ลด 30 %
  •  - หลักสูตรเชิงปฎิบัติการ ลด 30 %
  •  - หลักสูตรศึกษาดูงานในประเทศ 15 %
  •  - หลักสูตรศึกษาดูงานต่างประเทศ 5 %
 • • รับส่วนลดค่าสมาชิกในปีถัดไป 5%
 • • ได้รับใบประกาศนียบัตรทุกหลักสูตรที่เข้ารับการอบรม และมีเวลาอบรม 80 % ขึ้นไป
 • • รับของชำรวย ทูพลัส มูลค่ากว่า 1,500 บาท
 • • สามารถบริหารการเข้ารับการอบรมของตนเองได้ผ่านอินเตอร์เน็ต http://members.twoplustraining.com

เงื่อนไข : ค่าสมาชิกรายบุคคลนี้ ไม่สามารถเปลี่ยนมือหรือผู้เข้าอบรมได้

อีเมล์
รหัสผ่าน
ลืม รหัสผ่าน?
สมัคร สมาชิก