งานสัมมนา

รายละเอียด


  • การก่อสร้าง  
  • การก่อสร้าง  
  • เทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร

 
รหัส CE01

หลักสูตรอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างอาคาร

 

การก่อสร้าง เป็นขบวนการทำงานที่สร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง (Drawing) ให้เป็นไปตามรูปทรงระยะตรงตามแบบที่กำหนดโดยรายการประกอบแบบ (Specification) เป็นการขยายรายละเอียดวัสดุ และขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานของหลักวิชาช่างที่ดี โดยมีสัญญารับเหมาก่อสร้างเป็นตัวกำหนดการรับผิดชอบการทำงาน รวมถึงเงิน และเวลาที่จะแล้วเสร็จโดยการก่อสร้างที่ดีนั้นผู้รับเหมาก่อ สร้างจำเป็นจะต้องทำงานให้เป็นไปตามรูปแบบและสัญญา คือ ภายในงบประมาณ (Money) เสร็จในเวลา (Time) และคุณภาพ (Quality) ที่ดีตามที่กำหนด
 
การตรวจสอบงานก่อสร้าง จึงเป็นขบวนการควบคุมงานให้เป็นไปตามแบบก่อสร้าง และรายการประกอบโดยเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีซึ่ง ผู้ตรวจสอบงานก่อสร้างที่ดีนั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้เข้าใจ ขั้นตอนการก่อสร้างโดยหากมีประสบการณ์สูงก็จะยิ่งช่วยให้งานก่อสร้างนั้นมี คุณภาพงานดีเพิ่มขึ้นไปด้วย
 
หลักสูตรนี้เป็นการอบรมเทคนิคการตรวจงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพดี ตามหลักวิชาช่างที่ดี ตั้งแต่การเริ่มลงมือก่อสร้างจนถึงก่อนการส่งมอบงานให้กับเจ้าโครงการตลอดจน ประสบการณ์ด้านการตรวจงานก่อสร้างจากวิทยากรที่มีประสบการณ์ให้ผู้เข้ารับ การอบรมเข้าใจการตรวจสอบงานก่อสร้างได้ รวดเร็วขึ้น

 

 
ผลที่ได้รับจากการอบรม : 


สามารถตรวจสอบงานก่อสร้างก่อนส่งมองให้กับเจ้าของโครงการได้ 

 
ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

หากอยู่ในสายงานจะทำให้เข้าใจได้เร็วขึ้น

ระยะเวลา :
    2  วัน


 
เนื้อหาหลักสูตร :

•   การตรวจสอบงานการเตรียมงาน การวางผังอาคาร
•   การตรวจสอบงานดินขุด ดินถม และการขนย้ายดิน
•   การตรวจสอบงานฐานราก
•   งานตอกเสาเข็ม การนับ Blow Count
•   การ Reject เสาเข็มหัก การทำ Tie Beam รองรับการเยื้องศูนย์แทน เนื่องมาจากเสาเข็มหัก
•   งานป้องกันดินพัง
•   การตรวจสอบงานโครงสร้าง
•   งานคอนกรีตเสริมเหล็ก การดัด ดุ้ง ล้วงเหล็กเสริม เท บ่ม และตำแหน่งหยุดเทคอนกรีต
•   งานไม้แบบ ค้ำยัน และนั่งร้าน
•   งานคอนกรีตอัดแรง (Post-Tension) การดึงลวด
•   งานโครงเหล็กรูปพรรณ ขนาด การเชื่อม และการติดตั้ง
•   การตรวจสอบงานสถาปัตยกรรม : การตรวจสอบ : วัสดุ ระยะ ระดับ และการติดตั้ง
•   งานประตู หน้าต่าง
•   งานพื้น
•   งานผนัง ฝ้าเพดาน
•   งานกระจก
•   งานสุขภัณฑ์
•   งานหลังคา
•   งานสี
•   การตรวจสอบงานระบบไฟฟ้า : ตรวจสอบขนาด การติดตั้ง การทดสอบระบบ
•   ตรวจสอบการเดินไฟฟ้ากำลังเข้าอาคาร ประเภท ขนาดสายไฟฟ้า
•   การเดินสายดิน ป้องไฟฟ้ารั่ว ฟ้าผ่า
•   การตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล : ตรวจสอบขนาดท่อ การเดินท่อ การยึด และบ่อบำบัดน้ำเสีย
•   การตรวจสอบงานระบบเครื่องกล : ตรวจสอบขนาด การติดตั้ง การทดสอบระบบ เครื่องปรับอากาศ ระบบป้องกันอัคคีภัย
•   การตรวจสอบความปลอดภัย (Safety) ขณะก่อสร้าง
•   การติดตั้ง รื้อถอน และการทำงาน Tower Crane และลิฟท์ขนส่ง
•   การตรวจสอบ วางแผนป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อาคารขณะก่อสร้าง
•   การติดตั้งระบบการป้องกันการตกจากที่สูง ของหล่น และเศษฝุ่น
•   การตรวจสอบงานก่อนการส่งมอบภาพบรรยากาศการอบรม